4FR-topcoachtraining

De 4FR-topcoachtraining is gericht op het aanpakken van gewoontepatronen en op het verwerkelijken van doelen door leren, trainen en veranderen.

We hebben het topcoachtraject in de loop van de tijd (vanaf 1995) ontwikkeld en aangepast aan nieuwe inzichten. De aanpak is gestoeld op pedagogische en psychologische principes aangevuld met inzichten uit de onderwijskunde, de sportpsychologie, coaching en aandachttraining (ki-kracht, mindfulness). Verandering gebaseerd op louter wilskracht werkt meestal maar kortstondig. Voor de meeste mensen geldt dat een blijvende verandering pas lukt als er meerdere kanten bij betrokken worden. Bovendien is het van belang om bewust te trainen op onderdelen en dan niet alleen verstandelijk, maar ook met je gevoel, je gedrag en je lichaam.
De vorm waarin de training gegoten wordt kan divers zijn: individuele trajecten, e-trajecten, workshops, groepstrainingen. Tijdens de trajecten komen achterliggende theoretische grondslagen aan de orde, voor zover relevant.
Elk traject is steeds op maat met inzichten en oefeningen die passen bij de doelen en de persoon of de groep.

We geven hieronder een beknopte samenvatting van de aanpak. De uitgebreide versie is door ons beschreven in een boek met bijpassend digitaal werkboek. Dit boek wordt gebruikt tijdens workshops, trainingen en individuele begeleiding.

We maken in de aanpak onderscheid tussen trajecten met accent op gedragsverandering en trajecten,  vooral gericht op leren en studeren

4FR-TOPCOACHTRAJECT BIJ LEREN EN STUDEREN

Uitgangspunt is  een positieve basishouding gericht op Leven Lang Leren en jezelf daarop coachen.

Iedereen heeft wel ergens een speciaal talent voor: bv voor taarten bakken, tekenen, voetballen, techniek of talen, maar…. om iets nieuws je echt eigen te maken, zodat je als persoon geleidelijk aan verandert zijn drie punten van belang: Motivatie, Aandacht en Trainen. We noemen dit je ‘MAT’ de basis waar je leerproces op ‘staat’.

Motivatie_Anndacht_Trainen_4FR-topcoach

Motivatie is je motor, je batterij

Je laadt je batterij op met motivatie, zo krijg je energie om dat te doen wat jij wilt: bijvoorbeeld, waarom wil jij Spaans leren? Of iets anders…? Zie jij al voor je hoe je luistert, praat en schrijft als je wat Spaans kunt? Heb je voorbeelden van mensen die dat kunnen? Geniet van elke stap die je zet, merk hoe je beter wordt. Ga je ervoor?

Aandacht zorgt als een lichtstraal voor een goede focus voor je energie.

Je richt je energie op de route die jij hebt uitgestippeld om je doel te bereiken, bv Spaanse les en huiswerk doen.  Doe dat volgens een handig plan en tijdschema. Als je focust met aandacht en energie pakt je brein het goed op.

Trainingen veranderen je hersens pas echt.

Je hersencellen maken nieuwe verbindingen aan, waardoor je een nieuwe taal steeds beter begrijpt en kunt spreken of waardoor je je spieren aan kunt sturen om nieuwe bewegingen te maken, zoals bij sport of pianospel. Eerst gaat dit nog langzaam, met veel aandacht en inspanning, maar na veel training op allerlei manieren zeg je opeens spontaan tegen je vrienden ‘hola, qué tal’ en ‘hasta pronto’. Eigenlijk ben jij zelf dan een iets ander mens geworden, al een beetje zoals het doel dat je voor je zag in het begin.
Interessant feit: door je hersenen minimaal een half uur per dag uit te dagen door een behoorlijke mentale inspanning blijft je brein in een goede conditie. Dit geldt voor alle leeftijden.

4FR-TOPCOACHTRAJECT GERICHT OP BLIJVENDE GEDRAGSVERANDERING

Bij elk veranderingstraject gaat het om drie inzichten:

  1. Welk gewoontepatroon speelt er NU bij de persoon zelf in relatie tot de omstandigheden. Hoe worden de klachten in stand gehouden, wat zijn de valkuilen?
  2. Hoe functioneert de persoon als zij of hij in zijn of haar kracht zit en wat is nodig om dit te versterken? Wij zeggen: hoe ziet het Powerprofiel er uit?
  3. Hoe zet je de knop om, hoe help je jezelf om je oude patroon geleidelijk aan los te laten en het nieuwe bewust in te laten slijpen?

Voorbeelden

Gewoontepatroon                                          Powerprofiel
uitstelgedrag, faalangst                                      doelbewust en positief aan de slag
weinig bewegen/ ongezond eten                      gezond en passend leefpatroon
burnout, chronische stress                                stressmanagement op maat
relatieproblemen                                                 empathisch naar jezelf en anderen leren zijn, grenzen en behoeften aangeven
negatief zelfbeeld  (‘fixed mindset’)                 positief realistisch zelfbeeld (‘groeimindset’)

Prismamodel

prismamodel_topcoachOm  een duidelijk en werkbaar overzicht te krijgen van de verschillende factoren die een rol spelen bij het gewoontepatroon en het powerprofiel hebben we het PRISMAMODEL ontwikkeld.  Het is een model met 10 belangrijke kanten, waardoor je een goed totaalbeeld krijgt. De knoop wordt hierdoor ontward. Het is niet langer een grijze mist of onontwarbare kluwen.  Het PRISMA als symbool verwijst zo naar de mogelijkheid om jezelf zo te belichten dat er een veelkleurig beeld ontstaat. Door vriendelijk, niet oordelend en onderzoekend naar je gewoontepatroon te kijken leer je jezelf beter kennen en begrijpen.  Dit is de eerste en meest belangrijke stap in de richting van het effectief ondersteunen en coachen van jezelf. Zie verder: prismamodel

Het traject

We hebben de ervaring dat een periode van 3 maand intensief ervoor gaan noodzakelijk is om nieuw gedrag voldoende in te laten slijten in de hersenen. Het nieuwe gedrag voelt dan minder kunstmatig en opgelegd en wordt geleidelijk meer eigen en automatisch. Er is dan minder bewuste energie nodig. Het is wel goed er rekening mee te houden dat recent hersenonderzoek laat zien dat het wel jaren (rond 3 jaar) duurt voor nieuw gedrag helemaal geautomatiseerd is en deel uitmaakt van je ‘harde schijf’, d.w.z. niet meer verloren gaat en de tand des tijds doorstaat. Dit betekent ook dat ‘terugval’ in feite niet meer is dan een ‘reminder’ dat bewuste training nog steeds nodig is. Geduld is belangrijk en doelen op de lange termijn. Dit laatste is een reden waarom zoveel pogingen stranden en kort durende therapie vaak niet effectief is. De persoon in kwestie raakt gefrustreerd en denkt ten onrechte dat alle inspanning voor niets was.
Bij individuele trajecten zijn 5 sessies soms al voldoende om een grote stap voorwaarts te zetten. Bij chronische en hardnekkige gewoontepatronen zijn soms meer sessies nodig. Van belang is dat de persoon leert zichzelf te coachen (dus ook ‘sessies te geven’).

www.4FR-topcoach.nl